mercredi 6 août 2008

Al Kahf, Haitzuloa

Allahren, Errukiorraren, Bihozberaren izenean

Goretsia izan bedi Allah,
Bere zerbitzariagana Liburua jaitsarazi duena
eta han ezer nahasirik jarri ez duena.
Baizik eta zuzenean ematen du mezua,
Bere aldetiko indarkeria handia adierazteko,
eta sinestedunei iragartzeko ezen zuzentasun-egintzak bururatzen dituzten
horiek sari ederra izango dutela,
betiko jokabide hartan iraunez.
Eta «Allahk seme bat hartu du Beretzat»
esaten dutenak ohartarazteko.
Ez haiek eta ez haien gurasoek ez dute horren berririk,
beren ahotik ateratzen duten hitz larria da hori.
Esaten duten hori gezur hutsa da.
Eta agian atsekabez beteko zara haien ondoren,
kontakizun honetan sinesten ez badute.
Lurrean dagoena, bere-berea duena,
apaingarritzat eman dugu,
jokatzen haietako zein den hoberena frogatzeko.
Eta, benetan, hartan dagoena
lur gorrian geldi dadin egingo dugu.
(1-8)
Eta ez esan zuk ezertaz: Bihar egingo dut;
beste hau «Allahk nahi badu»
gehituz ez bada.
Eta hori egiteaz ahazten bazara,
izan gogoan Jauna, eta esan:
Gerta liteke nire Jaunak gida zuzenetik
hori baino hurbilago dagoen zerbaitera ni gidatzea.

(23-24)

Eta errezita ezazu zeure Jaunaren
Liburutik inspiratu zaizuna,
ez da Haren hitzak ordezka dezakeenik,
eta Hartaz aparte ez duzu babesik aurkituko.
(27)

Errezitazio honetan mota guztietako
adibideak eman dizkiegu gizakiei,
baina denik eta eztabaidazaleena da gizakia.
(54)

Esazu: Itsasoa nire Jaunaren hitzentzat tinta izango balitz,
agortu egingo litzateke hura nire Jaunaren hitzak
ahitu baino lehen,
baita beste hainbeste ekarriko bagenu ere.
Esazu: Ez naiz gizaki baizik,
zuek bezalakoa naiz, zuen jainkoa
Jainko Bakarra dela inspiratu didate;
beraz, Jaunarekin topo egitea espero duenak
joka dezala zuzen eta, bere Jauna adoratzean,
ez diezaiola Hari beste ezer erantsi.
(109-110)

Aucun commentaire: