mardi 5 août 2008

Al Hiyr


Allahren, Errukiorraren, Bihozberaren izenean
Gizakia lohi beltzetik kreatu dugu,
lohi moldakor beltzetik ateratakotik.
Eta jeinuak aurrez kreatuak genituen, Samun-en sutik atereaz.
(26-27)

Benetan, Allahren beldur direnak
baratzeetan eta iturrietan biziko dira.
“Sar zaitezte haietan! Bakean eta onik.
Beren bihotzean duketen gorrotoa erauziko dugu eta,
senide bezala, ohatzetan etzanik egongo dira aurrez aurre.
Han ez ditu joko inolako atsekabek,
eta ez dute irten beharrik izango.
(45-48)

Esan zuen: Eta zein da zuen misioa,
mezulariok?
Esan zuten: Gaitza egiten ari den jende batengana
bidali gaituzte.
Luten familia izan ezik,
zeinetatik denak salbatuko baititugu,
haren emaztea izan ezik, zeinez erabakia baitugu
atzera geratzen direnetakoa izango dela.
Eta Lutek, mezulariak etxera heldu zirenean,
esan zien: Ezezagunak zarete.
Esan zuten: Alderantziz, horiek zalantzan jartzen duten
horrekin gatoz zugana.
Egia ekarri dizugu eta,
zinez, egiazale gara.
Beraz, atera zaitez gauez zeure familiarekin,
eta zoaz zeu beste guztien ondoren
eta zuetako inork ez dezala atzera begiratu.
Zoazte agintzen zaizuen lekura.
Eta agindu hau inspiratu genien:
Eguna argitzean, ezabatua izango da
horietako azkena ere.
Eta hiriko biztanleak bozkarioz iritsi ziren.
Esan zuen: Nire bisitariak dira hauek,
ez nazazue desohoratu.
Izan zaitezte Allahren beldur
eta ez nazazue goibeldu.
Esan zuten: Ez ote dizugu debekatu
ostatuz inor hartzea?
Esan zuen: Hona nire alabak egin behar baduzue.
Zure biziagatik!,
beren itsutasunak galdurik zeuzkan.
Eta Oihuak harrapatu zituen
eguzkia ateratzean.
Hankaz gora jarri genuen hiria
eta buztin-harrizko euria jaitsarazi genuen haien gainera.
Benetan, badira horretan seinaleak
behatzen dutenentzat.
(57-77)

Aucun commentaire: