jeudi 7 août 2008

Maryam

Allahren, Errukiorraren, Bihozberaren izenean
Esan zuen: Allahren zerbitzaria naiz.
Liburua eman dit Hark eta profeta egin nau.
Eta bedeinkatua egin nau nonahi nagoela,
eta otoitza gomendatu dit eta garbiketa,
bizi naizen bitartean.
Eta neure amarekin onbera izatea;
ez nau egin ez lotsagabe, ez bihurri.
Bakea izan dadila nirekin jaio nintzen egunean,
neure heriotza-egunean eta bizia itzuliko zaidan egunean.
Hori da Isa, Maryamen semea, Egiaren hitza,
zeina dudan jartzen baitute.
Ez dagokio Allahri semerik hartzea.
Aintza Hari! Zerbait erabakitzen duenean,
hau bakarrik esaten du Hark: Izan bedi, eta bada.
Eta, benetan, nire Jauna da Allah,
eta zuena ere bai, adora ezazue, beraz.
Bide zuzena da hori.
(30-36)
Eta gidari jarraitu diotenak
Errukiorrak handituko ditu gida hartan.
Eta hitz eta egintza iraunkorrek eta zuzenek
sari eta emaitza hobeak izango dituzte zure
Jaunaren aurrean.
(76)
Eta esaten dute: Errukiorrak seme bat hartu du.
Benetan, ezbeharra dakarzue.
Zeruak pitzatzeko zorian daude,
lurra irekitzeko eta mendiak erortzeko zorian,
haiengatik.
Errukiorrari seme bat egozten diotelako.
Eta Errukiorrari ez dagokiolako seme bat hartzea.
Zeruetan eta lurrean dauden guztiak
ezin dira aurkeztu Errukiorraren aurrean
zerbitzari bezala baizik.
Eta egia da ezen Hark ezagutzen duela
haien kopurua eta ondo zenbatuak dituela.
Denak banan-banan etorriko dira
Haren aurrera Igotze Egunean.
Benetan, sinesten eta egintza zuzenak egiten dituztenei
Errukiorrak maitasuna erakutsiko die.
(88-96)Aucun commentaire: